page top background page top background
girl

Prohlášení o nezávadnosti

Důvod studie

Důvodem studie je známý fakt, že řada nemocných s dg. atopického ekzému i kontaktního ekzému má poměrně často problémy s nošením kovových předmětů, díky potentním alergenům, jako je nikl a chrom. Velmi často se v práci setkávám s pacientkami, které nemohou nosit prsteny, ale ani jiné kovové předměty v přímém kontaktu s kůží, jako jsou zipy, přezky, druky, pásky od hodinek, kovové obroučky brýlí atp. Prsteny „Briliantina“ jsou vyrobeny z mědi a pokoveny rhodiem. Rhodium je bílý tažný kov, který patří mezi platinové kovy a vyznačuje se velkou odolností vůči zevním vlivům. Cílem studie bylo zjistit, zda i pacientky, které mají často problémy s tolerancí kovových výrobků, budou tolerovat dlouhodobé nošení šperků Briliantina pokovených rhodiem.

Průběh studie

Od jara do podzimu 2013 jsem měla možnost poskytnout svým pacientkám ve věku od 3 do 19 let prsteny a náušnice „Briliantina“ k dlouhodobému užívání. Do studie jsme zařadili pacientky ve věku od 3 do 19 let. V první skupině byly dívky 3-9 leté, ve druhé skupině byly dívky ve věku 10-19 let. Sledování probíhalo od dubna do října 2013. Pacientkám bylo doporučeno nosti prsten denně. V první skupině bylo sledováno 23 dívek ve věku 3-9 let. V 17 případech se jednalo o nemocné, které jsou sledovány pro dg. atopický ekzém či kontaktní ekzém. Ekzematičky jsem cíleně vybírala hlavně proto, že jejich kůže je suchá, nemá ideální ochranný kožní fi lm. Proto je zranitelnější a má horší toleranci vůči zevním vlivům, a to jak chemickým, tak i fyzikálním. Mezi 23 dívek této věkové kategorie jsem rozdala 24 prstenů (jedna dívka prsten po měsíci ztratila a vyžádala si nový). Všechny sledované dívky tolerovaly nošení prstenů „Briliantina“ dobře. Ani v jediném případu jsem nezaznamenala příznaky intolerance ani alergické reakce. Subjektivní hodnocení je v této věkové kategorii problematické. Dívky kladně hodnotily vzhled prstenů, problémy neudala žádná dívka ani jejich rodiče. Ve druhé skupině bylo sledováno 24 dívek ve věku 10-19 let. Ve 13 případech se jednalo opět o dívky s alergickou dispozicí, konkrétně atopický ekzém. Ostatní dívky – celkem 11 – byly opět sledovány pro jiné kožní diagnozy (acne vulgaris, dermatitis seborrhoica, pityriasis rosea Gilbert, psoriáza). Všechny sledované dívky tolerovaly nošení prstenů „Briliantina“ dobře. Nesetkala jsem se s alergickou reakcí. Subjektivní hodnocení vyšetřovaných dívek bylo také pozitivní. Ve dvou případech dívky udávaly asi po 6-8 týdnech nošení obroušení povrchní vrstvy rhodia a následný kontakt kůže s mědí vyvolalo „špinění kůže“. V obou případech se jednalo o 17 leté dívky s větší potivostí dlaní. Souvisí-li sledovaný jev s potivostí ale nevím, jedná se jen o spekulaci.

Závěrečné doporučení

V době od dubna do října 2013 jsem měla možnost sledovat v prospektivní studii celkem 47 dívek. 23 dívek bylo ve věkové kategorii 3-9 let, 24 dívek bylo 10-19 letých. Celkem 20 dívek bylo sledováno pro dg. atopického ekzému. Jedna 18 letá dívka měla navíc prokázanou alergii na nikl. U žádné ze sledovaných dívek v obou věkových kategoriích jsem se nesetkala s projevy intolerance ani s vysloveně alergickou reakcí. Ve dvou případech prstýnek tzv. „špinil kůži“. Podle našich zkušeností je nošení prstenů „Briliantina“ bez kožních problémů, pravděpodobně se nejedná o potentní alergen a tudíž i ekzematikům můžeme tento šperk doporučit.  
Czech republic Spain France Greece Middle East Germany Romania Ukraine Scandinavia Russia Belgium

1.3.

Začátek Kreativní soutěže s náramky Briliantina

Své návrhy mi posílej přes webové stránky. Jdi do Kreativní soutěže, přihlas se a nahraj vlastní návrhy.

31.7.

Uzávěrka zasílání návrhů

8.9.

Začátek hlasování na https://www.briliantina.com

1.11.

Konec hlasování

6.11.

Vyhlášení vítězů